Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5phmWybmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

AstraZeneca Vietnam

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) là một tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu với chuyên môn trong lĩnh vực phát minh, phát triển và thương mại hóa các loại thuốc đặc trị trong ba lĩnh vực chính: Ung thư, Bệnh hiếm gặp, và Dược phẩm sinh học, trong đó bao gồm Tim mạch, Thận & Chuyển hóa; và Hô hấp & Miễn dịch. Với trụ sở chính đặt tại Cambridge, Vương quốc Anh, AstraZeneca hiện hoạt động tại hơn 100 quốc gia và các loại thuốc tiên tiến của chúng tôi hiện được sử dụng bởi hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.astrazeneca.com và tài khoản Twitter @AstraZeneca.  

  • hZWZl5phmWybmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ynW1pbp9wsbA.
2023

Company Menu

Culture Tour

Life at AstraZeneca Vietnam

  • Hội nghị Toàn quốc AstraZeneca Việt Nam – Tháng 03/2023

  • AstraZeneca Việt Nam và Bộ Y tế ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Y tế - Tháng 03/2023

  • AstraZeneca Việt Nam tham dự sự kiện chạy bộ từ thiện của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc (Britcham) – Tháng 11/2022

  • Hoạt động Team Building

  • Hội nhập và đa dạng là một trong những nền tảng trong chiến lược Con người của chúng tôi — thúc đẩy sự đổi mới, gắn kết, cảm giác gần gũi và thân thuộc

  • Văn phòng được thiết kế theo mô hình iWORK với mục tiêu tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh qua việc kết nối với thiên nhiên, và cung cấp không gian thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên.

  • Bên cạnh đó, iWork cũng xóa bỏ những rào cản trong tổ chức với nhiều khu làm việc mở, có không gian đa dạng giúp mọi người kết nối, hợp tác tốt hơn và phát huy mọi tiềm năng

hZWZl5phmWybmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...